top of page

Çatışma Yönetimi ve İkna

Çatışma Yönetimi ve İkna

Çatışma Yönetimi ve İkna

•Türkleri kimler nasıl ikna ediyor?
• Siz ne zaman ve nasıl ikna olursunuz
•İkna nedir, ne değildir? İkna ve etik ilişkisi.
•Türklere özel iknanın 7 özelliği
• Türkleri okuma ve güvenme yolları
• İknada heyecan transferi
•Kadınların, erkeklerin, çocukların, profesyonellerin dinleme ve algılama şekilleri
• Güçlü, çok güçlü sorular ve sorma teknikleri
•Kazan/kazan anlayışında satranç tekniği
•Dünyanın en önemli insanı sensin ilgisi
•Önyargı tuzakları ve arınma yolları
•Beden dili okuma ve güven oluşturmada algılar
•Susmanın dayanılmaz gücüne nasıl ulaşırız? İlk konuşan kaybeder tekniği nedir?
•Dil ve entelektüel sermaye iknada nasıl kullanılır?
•Kısa,net, doğru ve sonuç odaklı iletişim nasıl olmalıdır?
• İknada gizem nedir nasıl kullanılır?
• iknada asla kullanılmayacak sözcükler nelerdir?
• İkna % 100 duygusaldır ya analitik insanlar nasıl yönetilir?
• İknada danışman tekniği ve öfke kontrolü nasıl olmalıdır?
•Pusudaki kaplan kelimeler ve kelimelerin altındaki gerçekler nelerdir?
•Sıcak düğmeyi nasıl keşfedersiniz?
•İmaj ile ikna arasındaki bağlantı nedir?
•sadece 7 saniyem var ne yapabilirim ki?
•Bu eğitimdeki ikna odalarında neler oluyor?
• Türkler nasıl mazeret üretir ve mazeretlerden sonuçlara gitme yolları?

• İkna geri teperse ne yapmalıyım?
• Ast, üst iletişiminde iknanın gücünü nasıl kullanabilirim?
• İkna oyunlarındaki örneklerle ne kazanacağım?

• Ben dili, biz dili, sen dili
• Hangi kelimeler çatışma oluşturur.
• Empatiyi yeniden tanımlamak, gerçekten kendimizi herkesin yerine koyabilir miyiz?

• Çatışma yönetim teknikleri
• Sorunla insanı ayırt etmek, öfke kontrolü,
• Duyguları kontrol altına almak, buzdolabı tekniği

bottom of page