top of page

Teslimat ve İade Koşulları

Teslimat ve İade Koşulları

Teslimat ve İade Şartları
 
TESLİMAT
Online eğitimler ve webinar teslimatı link üzerinden online yapılır. Bunun dışında kalan fiziksel teslimatlar için;
Talepleriniz sipariş sonunda teslimata hazırlanmak üzere işleme alınır. Siparişiniz onaylandıktan sonra en geç 5 (beş) iş günü sonunda kargo firmasına teslim edilir. Kargonuzun durumu siparişinizin sonucunda size verilecek kargo takip numarası ile izlenebilir. Sözleşme konusunu oluşturan ürünler SATICI’nın belirleyeceği kargo firması tarafından ALICI’ya teslim edilir. Kargo ücreti ve varsa kargo sigorta ücreti fatura bedeline eklenir. ALICI bu bedelleri ödemeyi de peşinen kabul ve taahhüt eder.

Ödeme işlemi yapıldıktan sonra sözleşme konusu ürünlerin yurtiçi kargoların teslim etme süresi ortalama 1 gün ila 2 hafta sürmektedir.
SATICI Kargo ve Teslimat sırasında üründe meydana gelebilecek olan zararlardan sorumlu değildir. ALICI kendisine teslim edilen üründe bir hasar gördüğünde kargoyu kabul etmeme hakkına sahiptir. Kargo taşıması nedeniyle üründe oluşabilecek hasarlar veya kullanım kayıpları söz konusu ise, ALICI teslim anında teslim fişini onaylamadan önce kargo firması yetkilisinden hasar tespit tutanağı (zabıt) tutturularak iade edilecek ürün/ürünlere ekleyerek kargo yetkilisine geri teslim etmelidir. Aksi takdirde kargo hasarlarından kaynaklanan hasarlardan veya kullanım kayıplarından sorumluluk ALICI’nın olacaktır ve ürün iade edilemez. SATICI tarafından üründe meydana gelen hatanın kargo ve teslimattan önce meydana gelmiş olmasının tespiti durumunda hasarlı ürün SATICI deposuna ulaştıktan sonra ürünün değiştirilmesi ve tekrar kargoya verilmesi işlemi azami 7 iş günü sürer. Ürünün temin edilememesinden kaynaklanan bir durum söz konusu olduğunda, SATICI, ALICI’ ya yapmış olduğu ödemeyi, işbu sözleşmede yazan koşullarla iade edecektir.

 
CAYMA(İADE) HAKKI

 
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde expertsakademi’ye iletişim üzerinden,  email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün expertsakademi’ye gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI' ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.
Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.
Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

Hizmet ve Gizlilik Politikamız

HİZMET SÖZLEŞMESİ- GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

1. TANIMLAR/TARAFLAR

ÜYE – Erdem Karagöz Eğitim Danışmanlık’tan ürün danışmanlık ve eğitim hizmetini satın alan ve Erdem Karagöz Akademi Hizmet Sözleşmesini onaylayan gerçek kişidir.

ŞİRKET – Tevfikiye Mah 3521 Sokak No: 42/3  Yunusemre MANİSA adresinde mukim ’dir.

 

2. HİZMET TANIMI

ŞİRKET online bir platform üzerinden ÜYE lere eğitim desteği sağlayan bir hizmettir. ÜYE ler seçmiş oldukları erişim paketinin sınırları dâhilinde bu hizmetten faydalanabilir,  danışmanlık hizmetlerine, kişisel gelişim ve eğitim amaçlı eğitim programlara, seminer, video, cd hizmetlerine erişebilirler. ŞİRKET haber vermeksizin içerikte değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ŞİRKET tarafından internet adresi üzerinden sunulan her türlü hizmet ve programa ilişkin tüm haklar ŞİRKET e aittir. ÜYE sunulan hizmet kapsamındaki içerikleri işleme, yayma, çoğaltma; temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletme, yayma, kiralama, sosyal medyada paylaşma, kendi gruplarında eğitim amaçlı çoğaltıp dağıtma, kullanma, kullandırma vb. gibi hiçbir hakka kesinlikle sahip değildir.

 

3. ŞİRKETİN SORUMLULUKLARI

3.1 ŞİRKET, taahhüt etmiş olduğu hizmetleri en üst kalitede ve kesintisiz biçimde sunmaktan sorumludur.

3.2 ŞİRKET, teknik zorunluluklardan, bakım yahut yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, servis sağlayıcıdan ve elektrik kesintilerinden dolayı hizmetin verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan dolayı sorumlu tutulamaz.

3.3 ÜYE, ŞİRKET in tanıtım, promosyon gibi amaçlarla kendisine yönelik olarak tanıtım ve promosyon faaliyetlerinde bulunabileceğini, bunun için ŞİRKET in herhangi bir izin almak zorunda olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 ŞİRKET, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirebilir, maddeleri iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Sözleşmede bu şekilde bir değişiklik olması halinde ÜYE bu değişikliklere ilişkin

“KABUL EDİYORUM” butonunu tıklamak suretiyle bu değişikliği onaylamalıdır.

3.5 ŞİRKET, sunduğu hizmetlerin ücretlerinde istediği zaman, istediği biçimde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Böyle bir değişiklik yapılması halinde ÜYE bu değişikliklere bir itirazının olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6 ŞİRKET, hizmetleri sunduğu web sitesine ait alan adını ve web sitesinin görünümünü ve içeriğini her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar. ÜYE, alan adı veya web sitesinin görünümünde veya içeriğinde yapılacak değişikliklere bir itirazının olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4. ÜYENİN SORUMLULUKLARI

4.1 ÜYE, ŞİRKET in hizmetlerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, böyle bir durumda ŞİRKET in herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2 ÜYE, ŞİRKET in sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla ŞİRKET tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu, ÜYE bilgisayarının yaratacağı arızalar, bilgi ve veri kaybı ve diğer herhangi bir kayıptan ŞİRKET in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3 ÜYE, işbu sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiği takdirde, ŞİRKET in ÜYE adı ve şifresini iptal ederek ve her türlü teknik önlemi almak suretiyle kendisini sistem dışına çıkarabileceğini ve işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak herhangi bir tazminat ödeme zorunluluğu olmadan feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4 ÜYE, şifre ve ÜYE adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve ÜYE adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal ŞİRKET e haber vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5 ÜYE, deprem, yangın, sel gibi tabii afetler veya savaş, terör eylemleri gibi sebeplerle, ya da internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve ŞİRKET in elinde olmayan sebeplerle hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda ŞİRKET in herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, herhangi bir nam altında ŞİRKET ten tazminat veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6 ÜYE, almış olduğu ücretli içerik hizmetlerini kullanması veya indirmesi sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, indirilen içerikten dolayı sistemine virüs, truva atı gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek ŞİRKET ten herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.

4.7 ÜYE, ŞİRKETin sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla ŞİRKET tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu, ÜYE satın aldığı hizmetleri görüntüleyebilmesi için gerekli olan yazılımların (örneğin Flash Media Player) lisanslı olduğunu, lisansız yazılımların kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir sorundan ŞİRKET in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5. ÜCRETLENDİRME

5.1 ÜYE, seçtiği pakete göre, ŞİRKET tarafından sunulan hizmet bedellerini kredi kartı, havale ve diğer ödeme kanalları aracılığıyla ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça ŞİRKET in sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 ÜYE, ŞİRKET hizmetinden yararlanabilmek için sitede belirtilen teknik donanım ve uygulamaların bilgisayarında bulunduğunu ve bunların eksikliği nedeniyle ŞİRKET  hizmetlerinden yararlanamama durumunda, ŞİRKET in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında ŞİRKET ten tazminat talep etmeyeceğini veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3 ŞİRKET, ÜYE lere özel ücretsiz, indirimli, taksitli, sonradan ödemeli vb. kampanyalar düzenleyebilir veya belli bir süre ücret tahsil edemese de hizmeti sunmaya devam edip daha sonraki dönemlerde bu ücretin tahsilini toplu halde gerçekleştirebilir. Bu tür durumlarda ÜYE ler mail, SMS veya site üzerinde bilgilendirilerek hizmeti kredili biçimde almaya ne kadar devam edebilecekleri bilgilendirecek ve ücretin tahsili konusunda ÜYE lerden yardım istenecektir.

5.4 Satılan her üyelik için ŞİRKET tarafından ilgili kanunlara uygun olarak fatura kesilir.

5.5 Üye, seçtiği paketi iradesi doğrultusunda belirlediğini, paketin ücretlendirmesi doğrultusunda, hizmet aldığı sürece yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getireceğini taahhüt eder.

 

6. PARA İADESİ

ŞİRKET tarafından yapılacak tüm eğitim programlarında minimum ve maksimum katılımcı sayısı belirlidir.

ŞİRKET açmış olduğu eğitim programlarında minimum katılımcı sayısının altında grup oluştuğunda bu eğitim programı açılmayacaktır. Bu nedenle eğitim hizmetini almadan önce katılacak üyenin ŞİRKET le doğrudan ilişki kurması esastır. Her eğitim bilgisinin altında yer alan “ÖNEMLİ NOT” uyarısı gereğince ŞİRKET le iletişim kurmadan eğitim alan kişilerin sorumlulukları ŞİRKETe ait değildir.

ÜYE, satın almış olduğu ve ŞİRKET tarafından yapılacak eğitim programlarının minimum katılımcı sayısının yeterli olmaması dolayısıyla verilememesi durumunda, ödemiş olduğu ücreti başka ürün ve hizmetle değiştirebilir.

 

7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde, 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da düzenlenen kanunlar ihtilafı kaidelerine bakılmaksızın Türk hukuku uygulanacak ve uyuşmazlıkların çözümünde Manisa Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

8. YÜRÜRLÜK

ÜYE kayıt formunu doldurup formun altında bulunan “KABUL EDİYORUM” düğmesini tıklaması ile bu sözleşme taraflar arasında UYE tarafından seçilmiş olan erişim paketinin süresi dâhilinde yürürlüğe girer.

 

 

 

 

 

 

Gizlilik Politikamız

www.expertsakademi.com web sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu site Erdem Karagöz Eğitim Danışmanlık tarafından yaptırılmış ve hizmetinize sunulmuştur. Gizlilik Politikasında "Biz" ifadesi Erdem Karagöz Eğitim Danışmanlığı  ifade etmektedir.

Bu Gizlilik Beyannamesinin amacı, kayıt formları yoluyla sizden aldığımız kişisel bilgilerinizi nasıl kullanacağımız hakkında sizi bilgilendirmektir. Sizinle internet üzerinden etkileşimde olmaktan memnuniyet duyuyor ve bizimle paylaştığınız bilgileri koruyacağımıza dair güvence veriyoruz. Bu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe bilgilerinizi saklı tutar, başkalarıyla paylaşmaz ve aktarmayız. Bizimle paylaştığınız tüm Kişisel Tanımlama Bilgileriniz veritabanımızda gizli tutulur.

Sitemizin büyük bir bölümünü kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşmadan ziyaret edebilirsiniz. E-bültenlere üye olmak, bilgilendirme bültenlerimize kayıt olmak, bir sipariş vermek isterseniz sizinle iletişime geçebilmemiz için kişisel tanımlama bilgilerinizi bizimle paylaşmanız gerekir. ( Örneğin adınız, soyadınız, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız). Öyle bir durum olduğunda iletişim bilgilerinizi size özel bir dosyada saklı tutarız. Bu bilgileri bizimle daha sonra iletişime geçmeniz halinde size daha iyi hizmet verebilmek adına kullanırız. Kişisel tanımlama bilgilerinizi kayıt amacınızın dışında kullanmayacak ve üçüncü şahıslarla paylaşmayacağız. Bu amacın dışında kullanma olasılığının doğduğu durumlarda sizin izninizi talep edeceğiz.

Bilgilerinizi güncellemek veya düzeltmek isterseniz kayıt formunu tekrar doldurarak göndereniz yeterli olacaktır.

Bize duyduğunuz güven bizim için önemlidir ve çevrim içi sağladığınız kişisel tanımlama bilgilerinizi kayıp, hatalı kullanım ve yetkisiz girişe karşı korumak için makul önlemler almakla kendimizi sorumlu görüyoruz. Bilgilerinizi korumak için fiziksel, elektronik ve yönetimsel süreçleri kullanıyoruz.

İş bu Gizlilik Bildirimimizde herhangi bir değişiklik olduğunda bunu burada duyuracağız. Lütfen özellikle kişisel tanımlama bilgilerinizi paylaşıyorsanız herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol ediniz. Sitemizi kullandığınızda Gizlilik Bildirimimizi kabul etmiş olursunuz.

Bilgilerinizin kullanımı veya bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen erdem@erdemkaragoz.com e-posta gönderiniz. Sorularınızı yanıtlamak ve karşılaştığınız problemlere çözüm bulmak için size destek olacağımızı bildiririz. 

matt-artz-Fu2v5drnMBA-unsplash copy.jpg
bottom of page