top of page

Takımdaşlık ve Ekip Yönetimi Eğitimi

Süre 1 gün 09.30-16.30

 

Amaç

Takımdaşlık ve ekip yönetimi eğitimi, bir grup insanın bir araya gelerek ortak hedeflere ulaşmalarını sağlamak için gereken becerileri geliştirmeyi amaçlar. Bu eğitimin temel amacı, takımdaşlık ve işbirliği kültürünü oluşturmak, takım üyelerinin arasındaki iletişimi güçlendirmek ve takım performansını artırmaktır.

 

Eğitim, takım çalışmasının temel ilkelerini ve yönetim stratejilerini öğretirken, katılımcıların iletişim, liderlik, problem çözme, işbirliği ve empati gibi önemli becerilerini geliştirmelerini hedefler. Ayrıca, takım üyelerinin farklılıkları kabul etme, çatışma yönetimi, motivasyon ve işbirliği becerilerini de geliştirmelerine yardımcı olur.

 

Takımdaşlık ve ekip yönetimi eğitimi, takımın verimliliğini ve etkinliğini artırmak için çalışanların birbirleriyle etkileşimlerini geliştirmeyi amaçlar. Bu eğitim sayesinde, takımlar daha iyi bir sinerji yaratır, daha iyi kararlar alır ve daha başarılı sonuçlara ulaşır. Ayrıca, takım üyeleri arasındaki motivasyonu artırarak, iş tatmini ve çalışan bağlılığı da sağlamayı hedefler.

 

İçerik

 

Ekip kavramı ve önemi

Ekip yönetiminin faydaları

Ekip yönetimi becerileri ve rolleri

Ekip Oluşturma ve Takımın Kurulması

Ekip oluşturma süreci

Takımın hedeflerini belirleme

Takımın değerleri ve işleyiş kuralları

Ekip İletişimi ve İşbirliği

Etkili iletişim becerileri

Takım içi iletişimin önemi

İşbirliği ve uyumun sağlanması

Rol Dağılımı ve Görev Yönetimi

Rollerin belirlenmesi ve tanımlanması

Görevlerin adil ve etkili bir şekilde dağıtılması

Görev yönetimi stratejileri

Liderlik ve Motivasyon

Ekip liderinin rolü ve sorumlulukları

Motivasyonun önemi ve motivasyon stratejileri

Takım üyelerinin güçlendirilmesi

Takım Çatışmaları ve Çözüm Yolları

Takım içi çatışmaların nedenleri ve etkileri

Çatışma yönetimi stratejileri

Uyum ve işbirliğinin sağlanması

Ekip Performansı ve Verimlilik

Ekip performansını ölçme ve değerlendirme

Verimlilik artırma stratejileri

Takımın hedeflere odaklanması

Değişim Yönetimi ve Adaptasyon

Değişimin takım üzerindeki etkileri

Değişime uyum sağlama becerileri

Esneklik ve adaptasyonun teşvik edilmesi

İnovasyon ve Yaratıcılık

Yaratıcı düşünme süreçleri

İnovasyon için ortamın oluşturulması

Takımın yaratıcılığını teşvik etme stratejileri

Takım Gelişimi ve Sürdürülebilirlik

Takımın sürekli gelişimi için stratejiler

Takımın güçlü yanlarının ve geliştirilmesi gereken alanların belirlenmesi

Takımın uzun vadeli başarıya odaklanması

 

Hedef Kitle

Takımdaşlık ve ekip yönetimi eğitiminin hedef kitlesi, genellikle kurumsal ortamlarda çalışan profesyonellerdir. Bu eğitim, her düzeydeki yöneticiler, proje yöneticileri, takım liderleri ve çalışanlar için faydalı olabilir.

 

Yöneticiler, takım liderleri ve proje yöneticileri, takımdaşlık ve ekip yönetimi becerilerini kullanarak takımlarını etkin bir şekilde yönlendirebilir, iletişimi güçlendirebilir ve takım performansını artırabilirler. Bu eğitim, onlara liderlik becerilerini geliştirme ve takımın potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarma konusunda rehberlik eder.

 

Çalışanlar için ise, takımdaşlık ve ekip yönetimi eğitimi, etkili iletişim, işbirliği ve problem çözme becerilerini geliştirme konusunda yardımcı olur. Bu eğitim sayesinde, çalışanlar daha iyi bir takım oyuncusu olmayı öğrenir, takımdaşlık kültürünü benimser ve takımın başarısı için katkıda bulunur.

 

Takımdaşlık ve ekip yönetimi becerilerini geliştirmek, verimliliği artırmak ve başarılı bir işbirliği kültürü oluşturmak için önemlidir.

 

Beklenen Davranış Değişimi

Takımdaşlık ve ekip yönetimi eğitiminden sonra beklenen davranış değişimleri şunlar olabilir:

 

İletişim ve işbirliği becerilerinde gelişme: Eğitim, takım üyelerinin etkili iletişim kurma, dinleme, empati gösterme ve açık bir şekilde fikirlerini ifade etme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bu sayede, takım üyeleri arasındaki iletişim daha verimli ve etkili hale gelir.

Liderlik ve takım yönetimi yetkinliklerinde artış: Eğitim, takım liderlerine ve yöneticilere liderlik becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Bu da takımın yönetiminde daha etkili olmalarını sağlar, takım üyelerini motive eder ve performanslarını yönlendirir.

Problem çözme ve çatışma yönetimi becerilerinde iyileşme: Eğitim, takım üyelerine çeşitli problem çözme tekniklerini ve çatışma yönetimi stratejilerini öğretir. Böylece, takım üyeleri daha iyi bir şekilde sorunları tanımlama, analiz etme ve çözme becerileri kazanır.

Takımdaşlık ve işbirliği kültürünün oluşması: Eğitim, takım üyeleri arasında güven, saygı, karşılıklı destek ve dayanışma gibi takımdaşlık değerlerini güçlendirmeyi hedefler. Bu sayede, takımdaşlık ve işbirliği kültürü oluşur ve takım üyeleri birbirlerine daha fazla destek olur.

Performansta artış: Eğitim sonucunda, takım üyelerinin becerilerindeki gelişme ve daha iyi bir işbirliği ortamı, takımın performansını artırır. Takım üyeleri, birlikte daha etkili çalışır, daha iyi kararlar alır ve hedeflere daha kolay ulaşır.

 

Eğitmen

Erdem KARAGÖZ ;Türk İşi İkna ve Satış iknası kitaplarının yazarıdır. 2006 yılından bu güne farklı sektörlerde eğitmenlik ve danışmanlık yapmaktadır.

Tarihler ve eğitmen bilgileri için 0532 276 40 91

Fiyatlara KDV dahildir.

İstanbul dışı, eğitmen/eğitmenlerin ulaşım ve konaklamaları eğitimleri satın alan şirket tarafından karşılanır.

 

 

#Ekip ÇalışmasıÖnemlidir

#Etkili Ekipler

#İşbirliği Becerileri

#Liderlik gelişimi

#BuildingGüçlüEkipler

#TeamSinerjisi

#İletişimMükemmelliği

#MotivasyonluEkipler

#Çatışma çözümü

#İnovasyonKültür

#YüksekPerformansEkipleri

#Adaptif Liderlik

#GüçlendirilmişEkipler

#Problem çözme yetenekleri

#İlham Verici İşbirliği

#DeğişimYönetim

#Yaratıcı düşünce

#Ekip Etkileşimi

#Devamlı gelişme

#Takımenerjisi

Takımdaşlık ve Ekip Yönetimi Eğitimi

Stok kodu: 217537123517253
21.240,00₺Fiyat
  • Eğitimler bir günlük fiziksel veya 3 seans ortalama 2.5 saat online olarak yapılmaktadır. İstanbul dışındaki eğitimlere ulaşım ve konaklama dahil edilmemiştir. 

    Online eğitimler 3000 TL+KDV'dir

    Fiyatlara KDV dahildir. Ödeme fatura kesimi sonrası yapılmaktadır. 

    Etkinlik tarihi ve diğer eğitimler için iletişime geçebilirsiniz.

     0532 276 40 91

bottom of page