top of page

Sağlık Sektöründe Hassas hasta ve hasta yakını Odaklı İletişim ve İlişki Yönetimi Eğitimi

Süre 1 gün 09.30-16.30

Amaç

Sağlık Sektöründe Hasta ve hasta yakını odaklı iletişim ve ilişki yönetimi" eğitiminin amacı, sağlık profesyonellerine hasta  ve hasta yakını odaklı iletişim becerilerini geliştirerek, hastaların ve hasta yakınlarının sağlık deneyimlerini olumlu yönde etkilemeyi ve daha iyi bir hasta memnuniyeti sağlamayı hedeflemektedir.

Hasta Güveni: İyi iletişim ve etkili ilişki yönetimi, hastaların güvenini kazanmaya yardımcı olur ve tedavi sürecinde işbirliğini artırır.

Hasta Memnuniyeti: Hasta odaklı iletişim, hastaların memnuniyetini artırarak sağlık deneyimini iyileştirir ve olumlu geri bildirimlerin alınmasını sağlar.

Hasta İletişiminde Etkinlik: Sağlık profesyonelleri, hastalarla duygusal ve zihinsel olarak bağlantı kurarak iletişimde daha etkili olurlar. Böylece, hastaların ihtiyaçlarını ve endişelerini daha iyi anlayabilirler.

Hasta Uyumu ve İşbirliği: İyi iletişim, hastaların tedavi planlarına uyumunu ve sağlık önerilerine daha fazla işbirliği sağlamayı teşvik eder.

Hasta ve Hasta Yakını Tatmini: Hasta ve hasta yakınlarının, sağlık profesyonelleriyle olan ilişkilerinden memnun kalmaları, tedavi sürecini olumlu etkiler ve olumlu referanslarının yayılmasını sağlar.

 

İçerik

Hasta odaklı sözlü ve sözsüz iletişim becerileri

Empati ve hasta merkezli yaklaşım anlama, talepleri ve ihtiyaçları yönetme

Kendini motive tutma ve öz farkındalık

Etkili iletişim stratejileri gereksiz jargon kullanımı, dinleme, güçlü sorular ve iletişim engelleri

Zorlu hasta durumları ile başa çıkma korkuları, hırsları, belirsizlikleri, kızgınlık ve endişeleri yönetme teknikleri

Sınırların belirlenmesi profesyonel ve bireysel yaşam dengesinin sağlanması

Hasta Memnuniyeti ve olumlu İmaj: Hasta deneyimi yönetimi, hasta memnuniyetini artırma ve imaj yönetimi

Çatışma Yönetimi: Hasta-hasta yakınları arasındaki çatışmaların yönetimi, zorlu durumları çözme becerileri.

Hasta Geri Bildirimleri: Müşteri geri bildirimlerinin toplanması, analizi ve değerlendirilmesi, iyileştirme süreçlerini yönetmek

Kültürel farklılıklar, kuşak farklılıklarını yönetmek

Hasta ve hasta yakınlarını geliştirmek

Takım Çalışması ve İletişim: Sağlık ekibi içinde etkili iletişim, işbirliği ve koordinasyonun önemi

Hassas hasta ve hasta yakınlarının ikna ve etkileşimi

Hasta ilişkilerinde ulaşılır olmak ve hızlı aksiyon almak

Hasta ve hasta yakını deneyimini kişiselleştirmek

Değer kavramı ortak değer yaratmak

Profesyonel dostluk gelişim ve rakibi

Departmanlar arası iletişim ve işbirliği

Bekleme sürelerini azaltmak ve netlik, güven bağı

Doktor ve uzmanların çapraz satışı, viral pazarlama

 

Hedef Kitle

Sağlık Profesyonelleri: Bu, hastalarla doğrudan etkileşime giren doktorlar, hemşireler, asistan doktorlar, eczacılar, terapistler ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarını içerir. Hastalar ve aileleri ile ilişki kurma ve sürdürmede çok önemli bir rol oynarlar ve onları hassas hasta ilişkileri yönetimi eğitimi için birincil hedef kitle haline getirirler.

İdari ve Destek Personeli: Resepsiyonistler, tıbbi ofis asistanları, müşteri hizmetleri temsilcileri ve hastalarla etkileşime giren diğer idari ve destek personeli bu  eğitimleri mutlaka almalıdır. Genellikle hastalar için ilk temas noktası olarak hizmet ederler ve iletişim ve ilişki kurma becerileri hasta deneyimini önemli ölçüde etkileyebilir. Satın almayı etkileyen önemli bir gruptur. Hasta ve hasta yakınlarının klinik seçiminde önemli yerleri vardır.

Hastane ve Klinik Yöneticileri: Sağlık hizmeti ortamlarındaki yöneticiler ve süpervizörler, hasta merkezli bir kültürü geliştirmek ve hasta ilişkileri yönetimi uygulamalarının kuruluş genelinde uygulanmasını ve güçlendirilmesini sağlamak için bu eğitimden yararlanabilir. Sağlık profesyonelleri için destekleyici bir ortam yaratmada ve hasta memnuniyetini arttırmada hayati bir rol oynarlar.

Tıp Öğrencileri ve Stajyerler

 

Beklenen Davranış Değişimi

Etkili İletişim Becerileri: Eğitim, etkili sözlü ve sözlü olmayan iletişim becerileri, aktif dinleme ve empati geliştirmeye odaklanmalıdır. Katılımcılar, bireysel hastaların benzersiz ihtiyaçlarını ve tercihlerini göz önünde bulundurarak netlik, şefkat ve kültürel duyarlılıkla nasıl iletişim kuracaklarını öğrenmelidir.

Empati ve Duygusal Zeka: Hastaları duygusal düzeyde anlamaya ve onlarla bağlantı kurmaya, gerçek bir ilgi göstermeye ve onların duygularına ve endişelerine duyarlılık göstermeye teşvik edilmelidir.

Uyum ve Güven Oluşturma: Katılımcılar, hastalarla yakınlık kurma ve güven tesis etme tekniklerini öğrenmelidir. Bu, iyi hasta başı davranışları geliştirmeyi, profesyonel sınırları korumayı ve hastaların düşüncelerini ve endişelerini paylaşmakta kendilerini rahat hissettikleri güvenli ve yargılayıcı olmayan bir ortamı teşvik etmeyi içerir.

Çatışma Çözümü ve Azaltma: Eğitim, çatışmaları çözmek, hasta hayal kırıklıklarını yönetmek veya duygusal patlamalarla başa çıkmak gibi zor veya zorlu durumlarla başa çıkmak için stratejilere değinmelidir. Sağlık profesyonelleri, gerilimleri azaltmak, çatışmaları dağıtmak ve karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulmak için tekniklerle donatılmalıdır.

Kültürel Yeterlilik ve Çeşitlilik: Kültürel farklılıklara ve çeşitliliğe duyarlılık eğitimin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Sağlık profesyonelleri, farklı geçmişlere sahip hastalara saygılı ve kapsayıcı bakım sağlamak için çeşitli kültürel inançlar, uygulamalar ve sağlık hizmetleri eşitsizlikleri konusunda eğitilmelidir.

Etik Hususlar ve Gizlilik:  Katılımcılar, hasta güvenini ve gizliliğini korumak için yasal ve etik yönergelere aşina olmalıdır.

Hassas Konuları Ele Alma: Sağlık uzmanları, hayatın sonu tartışmaları, kötü haberler verme veya hassas kişisel konuları ele alma gibi hassas konuları ele alma konusunda eğitilmelidir. Bu konuşmaları etkili bir şekilde yönlendirmek için uygun iletişim tekniklerini, empatiyi ve şefkati öğrenmelidirler.

İdeal katılımcı sayısı her grup için 24 kişiye kadardır. 

Eğitmen,

Erdem KARAGÖZ ;Türk İşi İkna ve Satış iknası kitaplarının yazarıdır. 2006 yılından bu güne farklı sektörlerde eğitmenlik ve danışmanlık yapmaktadır.

Tarihler ve eğitmen bilgileri için 0532 276 40 91

Fiyatlara KDV dahildir.

İstanbul dışı, eğitmen/eğitmenlerin ulaşım ve konaklamaları eğitimleri satın alan şirket tarafından karşılanır.

 

 

Hashtagler

#HastaDeneyimi

#Sağlık Hizmetlerinde Empati

#HastaMerkezlilik

#ŞefkatliBakım

#Hastaİlişkileri

#Sağlıkİletişimi

#Hasta Katılımı

#Kültürel duyarlılık

#Güven Oluşturma

#EtkiliDinleme

#Hasta Savunuculuğu

#Sağlık Empatisi

#HastaDesteği

#İlişkileri yönetimi

#Hastaİletişimi

#Hassas Konuşmalar

#Hasta memnuniyeti

#SağlıkEtiği

#KapsayıcıBakım

 

Sağlık Sektöründe Hasta Odaklı İletişim ve İlişki Yönetimi Eğitimi

24.780,00₺Fiyat
    bottom of page