top of page

Rodeo Boğası Üzerinde Çatışmaları Yönetme Eğitimi

Süre 1 gün 09.30-16.30

Amaç

İletişim Becerilerini Güçlendirmek: İnsanlar arasında etkili iletişim stratejilerini öğretmek, açık ve anlayışlı iletişimi teşvik etmek, dinleme ve ifade becerilerini geliştirmek.

Empati ve Perspektif Alma: Empati kurma yeteneğini artırmak, diğer insanların bakış açılarını anlama ve farklılıkları kabul etme becerisini geliştirmek.

Çatışma Çözme Becerilerini Geliştirmek: Uygun çatışma çözme modellerini öğretmek, işbirliği, uzlaşma ve yaratıcı çözümler bulma becerilerini güçlendirmek.

Öfke Yönetimi ve Duygusal Kontrol: Öfke yönetimi teknikleri, stresle başa çıkma stratejileri ve duygusal kontrolü sağlamak için araçlar sunmak.

İşbirliği ve Ekip Çalışması: İşbirliğini teşvik etmek, takım çalışması becerilerini geliştirmek, çatışmaların yapıcı bir şekilde ele alınması için ortak hedeflere odaklanmak.

Problem Çözme Yeteneklerini Güçlendirmek: Problem analizi, alternatif çözüm bulma ve karar verme becerilerini geliştirmek, çatışmaları yönetmek için sistematik bir yaklaşım benimsemek.

Kişisel Farkındalık ve Kendi Yönetimi: Kişisel farkındalığı artırmak, duygusal tetikleyicileri tanıma, öz-refleksiyon yapma ve kendi davranışlarını yönetme yeteneklerini güçlendirmek.

İnşa Edici Geri Bildirim: İnşa edici geri bildirim verme ve alma becerilerini geliştirmek, çatışmaları yapıcı bir şekilde ele almak için geribildirimi etkili bir şekilde kullanmak.

Kültürel Farkındalık ve Çeşitlilik: Kültürel farkındalığı artırmak, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında bilinçlenmeyi teşvik etmek, çatışmaları kültürel olarak duyarlı bir şekilde ele almak.

Uzlaşma ve Uzun Süreli İlişkilerin Yönetimi: Uzlaşma becerilerini geliştirmek, uzun süreli ilişkilerin sürdürülmesini teşvik etmek, çatışmaları gelecekte ortaya çıkabilecek sorunlara karşı dayanıklı hale getirmek.

 

İçerik

Rodeo boğalarını anlamak,

Boğa davranışlarını okumak

Güven ve saygı oluşturma

Sakinleştirme ve gerginliği azaltma teknikleri

Kriz yönetimi

Çatışma etiği

Çatışma çözme tarzları

Aktif dinleme ve etkili iletişimi yakalamak

Duygusal zeka

Farklı Kişilikleri Yönetmek

Arabuluculuk ve Kolaylaştırma

İşbirlikçi İlişkiler Kurma

Güç Dinamiklerini Yönetme

Kültürel Duyarlılık ve Çeşitlilik

Yapıcı Geri Bildirim ve Çatışma Çözümü

Çatışma çözüm teknikleri

Sorunla insanı ayırmak

İnsan beyni ve çatışma yönetimi

Saldırgan olmadan kendini ifade

Kültürel hassasiyet ve çeşitlilik yönetimi

Çatışma tekrarlarını azaltma

 

Hedef Kitle

Yöneticiler ve Liderler: Yöneticiler, çatışmaları etkili bir şekilde yönetmeyi ve takımlar arasında uyum ve işbirliği sağlamayı öğrenmek için bu eğitime katılabilir.

İnsan Kaynakları: İnsan kaynakları profesyonelleri, çalışanlar arasındaki çatışmaları çözmek, arabuluculuk yapmak ve işyerinde barışı sağlamak için çatışma yönetimi becerilerini geliştirebilir.

Proje Yöneticileri: Proje yöneticileri, proje ekipleri arasında ortaya çıkabilecek çatışmaları etkin bir şekilde yönetmeyi ve proje sürecini olumsuz etkilemeden sorunları çözmeyi öğrenmek için bu eğitime katılabilir.

Satış ve Müşteri Hizmetleri: Satış temsilcileri, müşterilerle yaşanan çatışmalara yönelik iletişim becerilerini geliştirmek, müşteri memnuniyetini artırmak ve olumsuz durumları yönetmek için bu eğitime katılabilir.

Ekip Çalışması ve İşbirliği Gerektiren Bölümler: Özellikle proje tabanlı çalışan ekipler, departmanlar arası işbirliği gerektiren bölümler ve işbirliği önemli olan diğer birimler, çatışmaları yapıcı bir şekilde ele almak için bu eğitime katılabilir.

Müşteri İlişkileri: Müşteri ilişkileri yönetimiyle ilgilenen kişiler, müşteriyle yaşanan anlaşmazlıkları çözmek, müşteri memnuniyetini sağlamak ve müşteri sadakatini artırmak için çatışma yönetimi becerilerini öğrenebilir.

Sağlık Sektörü: Doktorlar, hemşireler, sağlık yöneticileri ve diğer sağlık çalışanları katılmalıdır.

 

Uygulama-Pratik

 

Rol Oyunları: Katılımcılar arasında çeşitli senaryolar üzerinden rol oyunları yapılabilir. Bu rol oyunları, gerçek yaşam senaryolarını taklit ederek katılımcıların çatışma durumlarını doğrudan deneyimlemelerini sağlar.

Grup Tartışmaları: Grup tartışmaları, katılımcıların farklı bakış açılarını paylaşmalarını, birlikte çözümler üretmelerini ve çatışmaların nedenlerini anlamalarını sağlar. Tartışmalar, farklı perspektifleri bir araya getirerek zengin bir öğrenme ortamı oluşturur.

Vaka Analizleri: Gerçek veya kurgusal vaka analizleri, katılımcıların çatışma durumlarını analiz etmelerini, sorunları tanımlamalarını ve çözüm önerileri geliştirmelerini sağlar. Vaka analizleri, kavramların gerçek dünyadaki uygulamalarını anlamak için etkili bir yöntemdir.

Simülasyonlar: Çatışma yönetimi simülasyonları, katılımcıların gerçekçi senaryolar üzerinde çalışmalarını sağlar. Bu simülasyonlar, stresli veya karmaşık çatışma durumlarını canlandırarak katılımcıların stratejiler geliştirmesine ve karar verme yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olur.

Rol Modelleme: Eğitmen, çatışma yönetimi becerilerini sergileyerek rol model olabilir. Katılımcılar, gözlemleyerek ve taklit ederek doğru yöntemleri öğrenebilirler.

Geri Bildirim Alıştırmaları: Katılımcılar, çatışma durumlarında nasıl etkili geri bildirim vereceklerini öğrenmek için alıştırmalar yapabilirler. Geri bildirim alıştırmaları, iletişim becerilerini geliştirirken aynı zamanda etkili geri bildirim verme becerisini de pekiştirir.

Meditasyon ve Nefes Egzersizleri: Meditasyon ve nefes egzersizleri, katılımcıların stresle başa çıkma yeteneklerini artırır ve çatışma anında sakin ve odaklanmış kalmalarına yardımcı olur.

Çözüm Odaklı Atölye Çalışmaları: Katılımcılar, çözüm odaklı yaklaşımı benimsemek için atölye çalışmalarına katılabilirler. Bu çalışmalar, yaratıcı düşünmeyi teşvik ederek çatışma durumlarında inovatif çözümler üretmeyi amaçlar.

 

Beklenen Davranış Değişimi

Empati ve Anlayış

Sorun Çözme ve Uzlaşma

Öfke Yönetimi

İşbirliği ve Ekip Çalışması

Kültürel Farkındalık

İnşa Edici Geri Bildirim

Esneklik ve Adaptasyon

Uzun Vadeli İlişkiler

Eğitmen

Erdem KARAGÖZ ;Türk İşi İkna ve Satış iknası kitaplarının yazarıdır. 2006 yılından bu güne farklı sektörlerde eğitmenlik ve danışmanlık yapmaktadır.

Tarihler ve eğitmen bilgileri için 0532 276 40 91

Fiyatlara KDV dahildir.

İstanbul dışı, eğitmen/eğitmenlerin ulaşım ve konaklamaları eğitimleri satın alan şirket tarafından karşılanır.

 

İdeal Katılımcı Sayısı 24 kişidir.
 

#Çatışma yönetimi

#Çatışma çözümü

#Etkili iletişim

#Müzakere Becerileri

#ArabuluculukEğitimi

#Çatışma Becerileri

#Problem çözme

#İşbirliği

#YapıcıÇatışma

#ÇatışmaDönüşüm

#Çatışma Koçluğu

#Takım çalışması becerileri

#Duygusal zeka

#Çatışma Farkındalığı

#Çatışma Önleme

#Çatışma

#ÇözümüStratejileri

#Çatışma

#ÇözümüEğitimi

#ConflictCompetence

#WorkplaceHarmony

#ConflictFreeEnvironment

 

 

 

Rodeo Boğası Üzerinde Çatışmaları Yönetme Eğitimi

25.000,00₺Fiyat
    bottom of page