top of page

 

Rekabetin Ötesinde Satış Eğitimi

Süre 2 gün fiziksel eğitim

Eğitmen Erdem Karagöz Rekabetin Ötesinde Satış Kitabı Yazarı

Eğitimin Amacı;

Bu eğitim, katılımcıların günümüzün dinamik pazar ortamında rekabetçi ve başarılı olmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Eğitim, katılımcılara müşteri odaklı bir yaklaşım geliştirmelerine, değer odaklı satış sunumları hazırlamalarına, yenilikçi düşünme ve fırsat yakalama becerilerini geliştirmelerine, satış süreçlerini optimize etmelerine ve dijital araçları etkin kullanmalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca, farklı kültürlerde ve pazarlarda başarılı olmak için gerekli bilgi ve becerileri de kazandıracaktır. Eğitim sonunda katılımcılar, motive olmuş, kendine güvenen ve kariyerlerinde ilerlemeye hazır satış profesyonelleri haline geleceklerdir.

 

Beklenen Davranış Değişimleri:

Rekabet ortamını daha iyi analiz etme ve yorumlama yeteneği

Müşteri odaklı bir yaklaşım geliştirme ve uygulama

Değer odaklı satış sunumu ve pazarlama stratejileri oluşturma

Yenilikçi düşünme ve yeni fırsatlar yakalama becerisi

Motivasyon ve başarı psikolojisini yönetme

Satış süreçlerini optimize etme ve verimliliği artırma

Dijital araçları ve platformları kullanarak satış ve pazarlama faaliyetlerini geliştirme

Farklı kültürlerde ve pazarlarda başarılı olabilecekler.

 

Eğitim İçerikleri;

 Rekabet Ortamını Anlamak:

Katılımcılara, günümüzün dinamik ve değişken pazar ortamını anlamaları için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak.

Rakip analizi ve pazar araştırmasının önemini kavratmak.

Müşteri Odaklı Yaklaşım Geliştirmek:

Müşterilerinizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha iyi anlamanızı sağlamak.

Müşteri segmentasyonu ve profilleme tekniklerini kullanarak hedef kitlenizi belirlemenize yardımcı olmak.

Kişiselleştirilmiş satış ve pazarlama stratejileri geliştirmenizi ve uygulamanızı öğretmek.

Değer Odaklı Satış Sunumu ve Pazarlama Stratejileri Oluşturmak:

Fiyat odaklı satıştan değer odaklı satışa geçişi teşvik etmek.

Fayda ve çözüm odaklı satış sunumları hazırlamayı ve sunmayı öğretmek.

Müşterilerin yatırım getirisini (YG) maksimize etmelerine yardımcı olmak.

Rakiplerinizden farklılaşmanızı ve pazar payı kazanmanızı sağlayacak stratejiler geliştirmenize yardımcı olmak.

Yenilik ve Fırsat Yakalama Becerilerini Geliştirmek:

Satışta inovatif düşünme ve problem çözme becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olmak.

Yeni ürünler, hizmetler ve pazarlar geliştirmeyi teşvik etmek.

Rakiplerden farklılaşmanızı ve öne çıkmanızı sağlayacak yenilikçi stratejiler geliştirmenize yardımcı olmak.

Pazar trendlerini ve değişimi takip etmeyi ve yeni fırsatları yakalamayı öğretmek.

Motivasyon ve Başarı Psikolojisini Yönetmek:

Satış hedeflerinizi belirlemenize ve motive olmanızı sağlamaya yardımcı olmak.

Olumlu bir tutum geliştirmenizi ve stres yönetimi tekniklerini uygulamanızı öğretmek.

Başarılı satış ekipleri oluşturma ve yönetme becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olmak.

Kendini yönetme becerilerinizi geliştirerek zamanınızı ve önceliklerinizi daha iyi yönetmenizi sağlamak.

Satış Süreçlerini Optimize Etmek ve Verimliliği Artırmak:

Potansiyel müşteri bulma ve takip etme tekniklerini öğretmek.

Etkili iletişim ve ikna becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olmak.

Pazarlık ve anlaşma kapatma stratejileri sunmak.

Dijital Satış ve Pazarlama Araçlarını Kullanmayı Öğrenmek:

Sosyal medya ve çevrimiçi platformların satış ve pazarlamada nasıl kullanılacağını öğretmek.

 

Eğitim Tekniği;

Etkileşimli tartışmalar birlikte düşünme, şirket içinden rol oyunları, simülasyon ve senaryolar. Eğitim materyalleri ile oyun ve uygulamalar, örnek olayları farklı gruplarla çözmek ve deneyim paylaşımı, makale ödev ve egzersizler. Geri bildirim, yaşanmış hikayelerle bağlantı kurmak.

 

 

Rekabetin Ötesinde Satış

50.000,00₺Fiyat
    bottom of page