top of page

Fiyat Stratejileri ve Hasta Sadakati Eğitimi

 

Süre 1 gün 09.30-16.30

 

Amaç

Fiyat stratejileri ve hasta sadakati eğitiminin amacı, sağlık profesyonellerini fiyatlandırma kararlarını etkili bir şekilde yönetmek ve hasta sadakatini geliştirmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatmaktır. Eğitim aynı zamanda güçlü hasta ilişkileri geliştirmeye, iletişimi geliştirmeye ve sadakat ve güveni teşvik eden yüksek kaliteli sağlık hizmetleri sunmaya odaklanır. Nihai olarak amaç, fiyatlandırma stratejilerini hasta ihtiyaçları ile uyumlu olacak şekilde optimize etmek, genel hasta deneyimini geliştirmek ve uzun vadeli sadakat oluşturmak, böylece daha iyi sağlık hizmetleri sonuçlarına ve sağlık sektöründe sürdürülebilir başarıya yol açmaktır.

 

İçerik

Fiyatlandırma ve Hasta Sadakati İlişkisi: Temel Kavramlar ve Bağlantılar

Fiyatlandırma Stratejileri ve Hasta Tatmini Arasındaki Etkileşim

Değer Tabanlı Fiyatlandırma: Hasta Memnuniyetini ve Sadakatini Artırma

Rekabetçi Fiyatlandırma ve Hasta Tercihi

Farklılaştırılmış Fiyatlandırma: Hasta Sadakati ve Gelir Optimizasyonu

Fiyat Şeffaflığı ve Güven: Hasta Sadakati İçin Önemli Faktörler

Fiyat ve Hasta Algısı: Değerin İnşası ve İletişimi

İndirim ve Promosyonlar: Hasta Sadakatine Etkileri ve Stratejik Kullanımları

Fiyat Uyarlamaları: Pazar Değişiklikleri ve Hasta Sadakatini Koruma

Müşteri Odaklı Fiyatlandırma: Hasta Memnuniyetini Öncelikli Hale Getirme

Hasta Odaklılık ve İç Motivasyon

Empati ve hasta bağlantısı

Üstlere ve hastalara geri bildirim

Satış kurgusu

 

Hedef Kitle

Hastane üst düzey yöneticileri

Müşteri karşılama- satış ve pazarlama ekipleri

Hasta kabul – hasta ilişkileri ekipleri

Diğer sağlık çalışanları

Hastaya doğrudan temas eden birimler strateji planlaması ve hasta sadakati konusunda eğitimler almalıdır.

 

Uygulama-Pratik

Örnek olay incelemeleri: Fiyatlandırma stratejileri ve hasta sadakati içeren gerçek hayat senaryolarını ve örnek olay incelemelerini analiz edin. Katılımcılar en iyi yaklaşımları, zorlukları ve potansiyel çözümleri tartışmalar yapılacak.

Grup tartışmaları: Katılımcıları fiyatlandırma stratejileri ve hasta sadakati konusundaki deneyimlerini, iç görülerini ve bakış açılarını paylaşmaya teşvik etmek için grup tartışmalarını yapılacak.  Bu, işbirliğine dayalı öğrenmeyi ve fikir alışverişini teşvik eder. Ayrıca katılımcıların zihinlerde olan düşünceler ortaya çıkar.

Role Play  Katılımcıları, hasta etkileşimlerini simüle edebilecekleri ve fiyatlandırma bilgilerinin etkili bir şekilde iletişimini uygulayabilecekleri rol yapma alıştırmaları yapılacak. Bu onların iletişim ve müzakere becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.

Teknolojinin rolü: Fiyatlandırma stratejilerini ve hasta sadakatini desteklemede fiyatlandırma yazılımı, müşteri ilişkileri yönetim sistemleri ve hasta portalları gibi teknolojinin rolünü tartışın. Hasta deneyimlerini iyileştirmek için teknolojinin nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğini keşfedin.

Grup egzersizleri: Katılımcıların hasta ihtiyaçlarına uygun fiyatlandırma stratejileri geliştirmek ve sadakati artırmak için birlikte çalıştıkları grup egzersizleri düzenlenecektir Bu, ekip çalışmasını, eleştirel düşünmeyi ve problem çözme becerilerini geliştirir.

Geribildirim ve değerlendirme: Eğitim içinde ve sonunda sürekli geri bildirim alınarak ekip interaktif tutulacaktır.

Eylem planlama: Eğitimin sonunda, katılımcıların kendi sağlık kuruluşlarında fiyatlandırma stratejilerini uygulamak ve hasta sadakatini artırmak için bireysel veya ekip bazlı planlar geliştirebilecekleri eylem planı hazırlanacaktır.

Beklenen Davranış Değişimi

Fiyat kararını verirken müşteriyi motive etme, kaybetme korkusu ve kazanma arzusu vermek. Doğru fiyat ve doğru hastane konusunda önce kendini ikna, farkındalıkların artması, müşteri merkezli yaklaşım ile danışmanlığını hissettirmek. Hızlı değer önerisi sunmak, uzmanlık satmak. Güven bağı kurmak, fiyatlandırma ile ilgili sorunlara çözümler üretebilmek.

 

Eğitmen

Erdem KARAGÖZ ;Türk İşi İkna ve Satış iknası kitaplarının yazarıdır. 2006 yılından bu güne farklı sektörlerde eğitmenlik ve danışmanlık yapmaktadır.

Tarihler ve eğitmen bilgileri için 0532 276 40 91

Fiyatlara KDV dahildir.

İstanbul dışı, eğitmen/eğitmenlerin ulaşım ve konaklamaları eğitimleri satın alan şirket tarafından karşılanır.

 

#FiyatlandırmaStratejileri

#Hasta Bağlılığı

#SağlıkEğitim

#FiyatlandırmaKararları

#Müşteri odaklı

#ŞeffafFiyatlandırma

#HastaDeneyimi

#ValueBasedCare

#İletişim yetenekleri

#Güvenilir bina

#Hasta Katılımı

#SağlıkKalite

#SürdürülebilirFiyatlandırma

#SağlıkPazarlaması

#Hasta memnuniyeti

#Sadakat programları

#Hasta Tutma

#Sağlık Liderliği

#Değer Önerisi

#Devamlı gelişme

 

Sağlık Sektöründe Fiyatlandırma Stratejileri ve Hasta Sadakatı

25.000,00₺Fiyat
    bottom of page