top of page

Satıcılar için iletişimde zafer formülü

Amaç, Sahada satış yapan profesyoneller için tekrarlanan eğitimler dışında anında kullanabilecekler güncel araştırmalarla elde edilmiş teknikler kazandırmak

 

Süre 2 gün 09.30-16.30

 

Hedef Kitle

 

İçerik

Satıcılar için sıra dışı aktif dinleme teknikleri

Güçlü ana sorular ve alt sorular sormak

Güçlü sorulardan sonra karşısındaki kişiyi okumak

Mikro ifade alışverişi

Prim ve kazanç yerine müşteriye odaklanmak

Müşterim ve ben ne hissediyorum

Beden dilinizi uzaktan kontrol edin

Müşteri beden dilini okumak

İkna edici söylemler ve dilin gücü

İhtiyaçlara odaklanma ve değer satma iletişimi

İtirazları ele alma ve çözümde doktor tekniği

Kazan, kazan psikolojisi

Esneklik ve değişim iletişimi

Gereksiz bilgi verme yönetimi

Geri bildirim alma ve hızlı analiz

İletişimde görselliğin gücü

Not alma teknikleri

Etkili e-posta yazmak

Kendi sözünüzü kesme ve müşteri motivasyonu

İnteraktif iletişimin sırrı

Zannetme, farz etme, sor

Duygusal bellek yönetimi

Negatif insanlarla iletişim teknikleri

Kriz öncesi ve kriz anı iletişim teknikleri

Yazılı iletişim

Güven ve bağlılık iletişimi

Tacizsiz takip iletişimi

Davet etme iletişimi

Satıcılar için telefonda iletişim

Uzun vadeli müşteri ilişki yönetimi

İmaj ve algı iletişimi

Takım içi ve farklı departman iletişimi

Kuşaklar arası iletişim

Öğrenme iletişimi

Anında etki ve ilk 7 saniye izlenimi

Ast-üst iletişimi

Kazandıran iletişim teknikleri

 

 

Uygulama ve pratik

Satıcılar için yapılacak iletişim uygulamaları;

Rol Oyunları: Satıcılar arasında rol oyunları yaparak farklı müşteri senaryolarını canlandırmaları. Bu sayede gerçek hayatta karşılaşacakları durumları deneyimleyerek iletişim becerilerini geliştirirler.

Video Analizi: Satıcılar, kendilerini videoya kaydederek sunumlarını veya müşteriyle olan etkileşimlerini geri izleyebilirler. Bu sayede vücut dili, ses tonu ve iletişim tarzlarını değerlendirebilir ve geliştirir.

Gerçek Müşteri Etkileşimleri: Satıcılar, gerçek müşteri etkileşimleri sırasında iletişim becerilerini uygulayabilirler. Bu sayede gerçek senaryolarda pratik yaparak günlük işleriyle ilişkilendirebilirler.

Feedback (Geribildirim) Alma: Satıcılar, yöneticileri, eğitmenleri veya meslektaşlarından geribildirim isteyebilirler. Geribildirim, hangi alanlarda gelişim göstermeleri gerektiğini belirlemelerine ve daha iyi iletişim becerileri geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Mentörlük ve İşbirliği: Satıcılar, deneyimli satıcılarla veya mentorlarla çalışarak iletişim becerilerini geliştirebilirler. Mentorlar, gerçek dünya deneyimlerini paylaşarak ve yol göstererek satıcıların iletişimde daha başarılı olmalarına yardımcı olabilir. Eğitimlerde mentör farkı uygulamaları yapılacaktır.

İletişim Araçları ve Teknolojileri: Satıcılar, iletişimlerini güçlendirmek için farklı iletişim araçlarını ve teknolojilerini kullanabilirler. Örneğin, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) yazılımları, e-posta pazarlama platformları, sosyal medya yönetim araçları gibi teknolojiler, etkili iletişimi destekleyebilir. Bunlara ait uygulamalar yapılacaktır.

 

Eğitim Tekniği;

 

Etkileşimli tartışmalar birlikte düşünme, şirket içinden rol oyunları, simülasyon ve senaryolar. Eğitim materyalleri ile oyun ve uygulamalar, örnek olayları farklı gruplarla çözmek ve deneyim paylaşımı, makale ödev ve egzersizler. Geri bildirim, yaşanmış hikayelerle bağlantı kurmak. Ödüllü yarışmalar ve etkileşim

Hedef katılımcı sayısı 18-24 arası geri bildirim ve uygulamalar için uygundur.

 

Sonuç ve değerlendirme

 

Ödüllü yarışma:  eğitiminin sonunda ödüllü yarışma düzenleyerek katılımcıların öğrenme düzeyini ölçüyoruz. Bu eğlenceli yarışmada ilk 3 kişiye ödüller veriyoruz ve katılımcılara yarışma sırasında geri bildirim yapıyoruz.

Rol Oyunları ve Simülasyonlar: Eğitim sürecinde gerçek hayata benzer senaryolarla yapılan rol oyunları ve simülasyonlarla katılımcıların becerilerini uygulamalarını istiyoruz. Bu, katılımcıların pratikte nasıl performans gösterdiklerini değerlendirmenize ve geri bildirim sağlamanıza yardımcı olmaktadır.

Eğitim içinde her 30 dakika içinde birkaç kişiden geri bildirim istiyoruz böylece eğitimi interaktif tutuyoruz.

Gözlem ve Değerlendirme: Grup çalışmaları, sunumlar veya satış senaryoları gibi etkileşimli faaliyetlerle katılımcıların yeteneklerini ve davranışlarını gözlemleyerek değerlendirme yapılmaktadır.

Anketler ve Geri Bildirim Formları: Katılımcılara eğitim sonrası anketler veya geri bildirim formları sunarak memnuniyetlerini ve eğitimin etkisini değerlendirilmektedir. Bu, katılımcıların eğitim deneyimlerini, öğrenme kazanımlarını ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamanıza yardımcı olmaktadır

Performans Değerlendirmesi: Eğitim sonrası en az üç ay katılımcıların gerçek satış performansını izleyip ve değerlendiriyoruz. Bu, eğitimin gerçek dünya uygulamalarına nasıl yansıdığını ve katılımcıların öğrenmeyi nasıl uyguladığını görmek için önemlidir.

 

Hedeflenen Davranış Değişimi

Aktif Dinleme

Empati ve Anlayış

Etkili İletişim: 

Uyum Sağlamak

Çözüm Odaklı Yaklaşım

Uyarlanabilirlik

Esneklik

Sürekli Öğrenme

Zaman Yönetimi:

Etkili zaman yönetimi

Profesyonellik ve Dürüstlük

Motivasyon ve müşteriyi hızlı algılama alanında gelişim kaydedilmesi ve sahada uygulanması hedeflenmiştir.EğitmenErdem KARAGÖZ ;Türk İşi İkna ve Satış iknası kitaplarının yazarıdır. 2006 yılından bu güne farklı sektörlerde eğitmenlik ve danışmanlık yapmaktadır.Tarihler ve eğitmen bilgileri için 0532 276 40 91

Fiyatlara KDV dahildir.İstanbul dışı, eğitmen/eğitmenlerin ulaşım ve konaklamaları eğitimleri satın alan şirket tarafından karşılanır.

 

#İletişimdeZafer

#BaşarınınŞifresi

#Etkiliİletişim

#SatışStratejileri

#MüşteriOdaklılık

#EmpatiKurmak

#BedenDili

#Mikroİfadeler

#İknaTeknikleri

#MüzakereBecerileri

#GeriBildirimYönetimi

#Müşteriİlişkileri

#Yazılıİletişim

#MüşteriDeneyimi

#Liderlikİletişimi

#EkipÇalışması

#Krizİletişimi

#MüşteriBağlılığı

#GelişimVeÖğrenme

#Sürekliİyileştirme

İletişimde Zafer Formülü: “Satışta Başarının Şifresi"

60.000,00₺Fiyat
    bottom of page