top of page

 Bankacılık Sektöründe Stres Yönetimi

Süre 2 gün

Eğitimin Amacı:

Stresin doğasını ve etkilerini anlamak ve farkındalık oluşturmak.Fiziksel, zihinsel ve psikolojik stresin nasıl ortaya çıktığını ve nasıl etkilediğini kavramak.Bireysel enerji seviyelerini ve kişisel değerleri tanımak ve bu değerleri koruma stratejileri geliştirmek.İlkel beyin yapısının stres algısındaki rolünü ve savaş-kaç tepkisinin modern yaşamdaki yansımalarını anlamak.Kişisel stres yönetimi tekniklerini öğrenmek ve stresle başa çıkma becerilerini geliştirmek.Stres altında karar alma sürecini anlamak ve etkili kararlar verme stratejileri geliştirmek.İş kadınlarında ve iş erkeklerinde stres yönetimi konusunda cinsiyet temelli farklılıkları anlamak ve uygun stratejiler geliştirmek.Kontrol edilebilir ve edilemez noktaları belirlemek ve değişim sağlamak için uygun yaklaşımları benimsemek.Geçmiş ve gelecek arasında şimdiyi yönetme becerisini geliştirmek.Pozitif düşünme ve etkileşim tekniklerini kullanarak stresle daha olumlu bir şekilde başa çıkmak.Mikro ifadelerimizin stresle nasıl ilişkili olduğunu anlamak ve bunları kontrol etme stratejileri geliştirmek.Öfke anında profesyonellik sergileme ve sakinleştirme ritüelleri uygulama becerilerini geliştirmek.24 saatlik stres planlaması yaparak stresi yönetme becerilerini günlük rutinlere entegre etmek.Esneklik ve öngörü ile analitik işlerde ve duygusal işlerde stres yönetimini sağlamak.Rol oyunları aracılığıyla stresli durumları simüle etmek ve bu durumlarla başa çıkma becerilerini pratikleştirmek.Beklenen

 

Davranış Değişimleri:Katılımcılar stresi daha iyi tanıyacak ve stres kaynaklarını daha etkin bir şekilde belirleyebilecekler.Stresle başa çıkma stratejilerini öğrenerek, stresle daha etkili bir şekilde başa çıkabilecekler.Stres altında daha sakin kalma ve profesyonel davranışlar sergileme becerileri geliştirecekler.Pozitif düşünme ve etkileşim becerilerini kullanarak stresle daha olumlu bir şekilde etkileşime girebilecekler.Günlük rutinlerine stres yönetimi tekniklerini entegre ederek daha dengeli ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyecekler.Analitik ve duygusal işlerde stres yönetimini daha etkin bir şekilde sağlayabilecekler.Bu eğitim, katılımcıların stresle başa çıkma becerilerini artırarak iş performanslarını ve kişisel yaşam kalitelerini iyileştirmeyi hedefler.

 

Eğitim İçeriği;

Stres Eşiği ve Farkındalık

 • Bireysel stres toleransının belirlenmesi
 • Stresin farkına varma ve algılama becerilerinin geliştirilmesi

Fiziksel, Zihinsel, Psikolojik Stres Etkileri

 • Stresin bedensel, zihinsel ve duygusal etkilerinin anlaşılması
 • Bu etkilerin günlük iş performansına olan yansımalarının değerlendirilmesi

Enerji Seviyesi ve Kişisel Değer

 • Kişisel enerji dengesinin korunması
 • Değerlerin belirlenmesi ve stres yönetimindeki rolü

İlkel Beyin ve Stres Algısı

 • İlkel beyin tepkilerinin modern yaşamdaki etkilerinin değerlendirilmesi
 • Stres algısının kökenlerinin anlaşılması

Strese Randevu Verme

 • Stresin yönetimini geciktirme ve kontrol altına alma stratejileri
 • Stresli durumların planlı olarak ele alınması

Stres Altında Karar Alma

 • Zorlu durumlarda etkili karar verme becerilerinin geliştirilmesi
 • Risk yönetimi ve stresli ortamlarda doğru karar alma süreçleri

İş Kadınlarında ve İş Erkeklerinde Stres Yönetimi

 • Cinsiyete özgü stres faktörlerinin anlaşılması
 • Cinsiyet rollerinin stres üzerindeki etkileri ve başa çıkma stratejileri

Kontrol Edebilme Noktaları

 • Kontrol edilebilir ve edilemez stres faktörlerinin ayırt edilmesi
 • Kontrol edebileceğimiz faktörlere odaklanma stratejileri

Değiştiremiyorsan Yararlan!

 • Stresle başa çıkmada pozitif bakış açısının önemi
 • Olumsuz durumları avantaja dönüştürme stratejileri

Geçmiş, Gelecek ve Şimdiyi Yönetmek

 • Geçmiş ve gelecek kaygılarının şimdiki an üzerindeki etkilerinin anlaşılması
 • Mindfulness ve şimdiye odaklanma pratikleri

Pozitif Düşünme ve Etkileşim

 • Pozitif düşünme tekniklerinin stres yönetimindeki rolü
 • Pozitif iletişim stratejilerinin geliştirilmesi

Stres ve Mikro İfadelerimiz

 • Mikro ifadelerin stres seviyelerimizdeki rolü
 • Kendi ve diğerlerinin duygusal durumunu tanıma becerilerinin geliştirilmesi

Öfke Anında Profesyonelliği Yönetmek

 • Öfke kontrolü ve profesyonel iletişim stratejileri
 • Çatışma yönetimi ve stresli durumlarda sakin kalma becerileri

Sakin Alma Ritüelleri

 • Kişisel sakinlik ve gevşeme ritüellerinin geliştirilmesi
 • Günlük stresi azaltmaya yönelik pratik uygulamalar

24 Saatlik Stres Planlaması

 • Günlük stres yönetimi planlaması ve uygulaması
 • Acil durumlar için önceden hazırlık stratejileri

Esneklik ve Öngörü

 • Esneklik ve adaptasyon becerilerinin geliştirilmesi
 • Değişime uyum sağlama stratejileri

Analitik İşlerde ve Duygusal İşlerde Stres Yönetimi

 • Analitik ve duygusal işlerde stres faktörlerinin farklılıkları
 • İş türüne göre stres yönetim stratejilerinin uyarlanması

Rol Oyunları

 • Gerçekçi senaryolar üzerinden stresle başa çıkma pratikleri
 • İşyeri içi rol oyunları ve stres yönetimi simülasyonları

Bu içerikler bankacılık sektöründe çalışanların stresle başa çıkma becerilerini geliştirmelerine yönelik kapsamlı bir eğitim programı oluşturacaktır.

 

Hedef kitle

Banka yöneticileri ve üst düzey yöneticileri

Banka çalışanları

Müşteri ilişkileri ve satış temsilcileri

İnsan kaynakları ve eğitim departmanı çalışanları

 

Eğitim Tekniği;

 

Etkileşimli tartışmalar birlikte düşünme, şirket içinden rol oyunları, simülasyon ve senaryolar. Eğitim materyalleri ile oyun ve uygulamalar, örnek olayları farklı gruplarla çözmek ve deneyim paylaşımı, makale ödev ve egzersizler. Geri bildirim, yaşanmış hikayelerle bağlantı kurmak.

Hedef katılımcı sayısı 12- 16 arası geri bildirim ve uygulamalar için uygundur.

 

Eğitmen

Erdem KARAGÖZ ;

Türk İşi İkna ve Satış iknası ,Rekabetin Ötesinde Satış kitaplarının yazarıdır. 2006 yılından bu güne farklı sektörlerde eğitmenlik ve danışmanlık yapmaktadır.

Tarihler ve eğitmen bilgileri için 0532 276 40 91

İstanbul dışı, eğitmen/eğitmenlerin ulaşım ve konaklamaları eğitimleri satın alan şirket tarafından karşılanır.

 

 

#StresYönetimi

#Bankacılık

#ProfesyonelGelişim

#İşStresi

#KişiselGelişim

#İşHayatı

#EğitimProgramı

#BilinçliYaşam

#ZihinselSağlık

#İşPerformansı

#StresAzaltma

#Etkiliİletişim

#LiderlikGelişimi

#ÇalışmaHayatı

#StresleBaşaÇıkma

#SağlıklıYaşam

#KariyerGelişimi

#EkipÇalışması

#İşDengesi

#Motivasyon

 

 

Bankacılık Sektöründe Stres Yönetimi

60.000,00₺Fiyat
  bottom of page